Juraj Hatrík

Najbližšie koncerty

„Magnum mysterium“ – Slovenský filharmonický zbor – streda, 2. 10. o 19:30
Spevácky zbor mesta Bratislavy – nedeľa, 12. 10. o 15:00
Komorný koncert – Slovenská klavírna tvorba – sobota, 7. 10. o 16:00
Komorný koncert z diel slovenských skladateľov pre dychové nástroje – sobota, 25. 9. o 16:00

Udalosti

otvoriť