Jozef Podprocký

Najbližšie koncerty

Slovenský komorný orchester – štvrtok, 2. 10. o 19:30
Quasars Ensemble – sobota, 3. 12. o 16:00
Komorný koncert z diel slovenských skladateľov pre dychové nástroje – sobota, 25. 9. o 16:00

otvoriť