Ivan Hrušovský

Najbližšie koncerty

Spevácky zbor Lúčnica – sobota, 5. 10. o 16:00
Quasars ensemble – streda, 8. 10. o 19:30
Komorný koncert – Slovenská klavírna tvorba – sobota, 7. 10. o 16:00
Slovenská tvorba pre husle a klavír – piatok, 5. 10. o 17:00

otvoriť