Fritz Kreisler

Najbližšie koncerty

The Philharmonics – streda, 9. 10. o 19:30
Slovenský komorný orchester – nedeľa, 4. 10. o 17:00

otvoriť