Franz Schmidt

Najbližšie koncerty

Slovenská filharmónia – Otvárací koncert 53. ročníka BHS – štvrtok, 28. 9. o 19:00
Organový recitál – Wayne Marshall – nedeľa, 7. 10. o 16:00
Organový recitál – Johannes Zeinler – nedeľa, 2. 10. o 16:00

otvoriť