Dezider Kardoš

Najbližšie koncerty

Štátna filharmónia Košice – utorok, 23. 9. o 19:30
Mladé hlasy – sobota, 23. 9. o 16:00
Komorný koncert z diel slovenských skladateľov pre sólový klavír a pre 2 klavíry – nedeľa, 1. 10. o 16:00

otvoriť