César Franck

Najbližšie koncerty

Slovinská filharmónia Ľubľana – sobota, 28. 9. o 19:30
Spevácky zbor mesta Bratislavy – nedeľa, 12. 10. o 15:00
Moyzesovo kvarteto – sobota, 26. 9. o 17:00
Organový recitál – Dexter Kennedy – nedeľa, 27. 9. o 11:00
Komorný koncert, Pierre Amoyal, Pavel Gililov – štvrtok, 1. 10. o 19:30
Wiener Philharmoniker – štvrtok, 30. 9. o 19:30
Organový recitál – Johannes Zeinler – nedeľa, 2. 10. o 16:00
Záverečný koncert 57. ročníka Bratislavských hudobných slávností – sobota, 8. 10. o 19:30
Spevácky zbor Lúčnica – sobota, 7. 10. o 19:30

otvoriť