Benjamin Britten

Najbližšie koncerty

Britten Sinfonia – piatok, 4. 10. o 19:30
Slovenský komorný orchester – štvrtok, 2. 10. o 19:30
Slovenská filharmónia – nedeľa, 12. 10. o 19:30
Slovenská filharmónia – Otvárací koncert 52. ročníka BHS – piatok, 18. 11. o 19:00
Slovenská filharmónia – Záverečný koncert 52. ročníka BHS – nedeľa, 4. 12. o 19:00
Mladé hlasy – sobota, 23. 9. o 16:00

otvoriť