bas

Najbližšie koncerty

ŠKO Žilina – utorok, 1. 10. o 19:30
„Magnum mysterium“ – Slovenský filharmonický zbor – streda, 2. 10. o 19:30
Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor – nedeľa, 6. 10. o 19:30
Duchovná pieseň – nedeľa, 13. 10. o 15:00
Spevácky zbor mesta Bratislavy – nedeľa, 12. 10. o 15:00
Filharmonický orchester Monte Carlo, Slovenský filharmonický zbor – utorok, 29. 9. o 19:30
Slovenský komorný orchester – nedeľa, 20. 11. o 10:30
Štátny komorný orchester Žilina – nedeľa, 20. 11. o 19:00
Štátna filharmónia Košice – štvrtok, 24. 11. o 19:00

otvoriť