barytón

Najbližšie koncerty

Koncert operných árií a zborov – Verejná generálka – nedeľa, 28. 9. o 11:00
Koncert operných árií a zborov – utorok, 30. 9. o 19:30
Budapest Festival Orchestra – štvrtok, 9. 10. o 19:30
Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor – sobota, 3. 10. o 19:30
Vokálny koncert – sobota, 26. 11. o 16:00
Slovenská filharmónia – Záverečný koncert 52. ročníka BHS – nedeľa, 4. 12. o 19:00

otvoriť