Symfonický orchester mladých z Barcelony

piatok 4. 10. 2024 o 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Symfonický orchester mladých z Barcelony

Účinkujú

Symfonický orchester mladých z Barcelony
Carlos Checadirigent
Ilya Maximov – klavír

Program

Eduard Toldrà – Empúries
Sergej Rachmaninov – Koncert pre klavír a orchester č. 2 c mol, op. 18
Ruperto Chapí – El tambor de granaderos
Nikolaj Rimskij-Korsakov – Španielske capriccio, op. 34
Manuel de Falla – Trojrohý klobúk, suita č. 2

Vstupné 20, 16, 12 €      Vstupenky

Masívy Pyrenejí akoby stále blokovali dostatočný prísun hudobných informácií z Ibérie. Španielska, respektíve portugalská hudba pôsobia v našich podmienkach stále exoticky. Je preto veľmi záslužné, ak ju môžeme spoznávať detailnejšie.
Katalánsky skladateľ Eduard Toldrá sa zaslúžil o rozkvet hudobnej produkcie predovšetkým v Barcelone. V roku 1944 sa podieľal na vzniku tamojšieho symfonického orchestra. V skladbe Empúries vzdal hold historickému regiónu Katalánska Empordá. Ruperto Chapí zohral významnú úlohu vo formovaní novodobej hudobnej kultúry Španielska. Inicioval vznik agentúry na ochranu autorských práv, bol spoluorganizátorom hudobných festivalov maurskej a kresťanskej hudby. Ako autor sa venoval najmä zarzuele – španielskej spevohre. Nikolaj Rimskij-Korsakov slúžil ako dôstojník cárskej námornej flotily a na plavbách načerpával hudobné inšpirácie. Patrí k nim aj suita Španielske capriccio – jedno z prvých diel zbližovania ibérskej a kontinentálnej kultúry. Manuel de Falla je zakladateľom novodobej hudobnej kultúry v Španielsku. Dlhý čas pôsobil v Paríži, fascinovaný Ravelom, Debussym, Schmittom. Nestratil však väzby na pyrenejskú hudbu: balet Trojrohý klobúk uviedli v Paríži s Picassovými kostýmami; Falla poskytol rýdzo španielske hudobné menu. Program koncertu obohatí klavírny koncert č. 2 Sergeja Rachmaninova, ktorý mu po rokoch depresie priniesol triumfálny úspech.
Po úspechu orchestra mladých hudobníkov z Madridu na BHS pred tromi rokmi, prichádzajú tentoraz mladí z metropoly Katalánska s rovnakým entuziazmom a snahou zaujať našich poslucháčov.

Carlos Checa

Carlos Checa

Ilya Maximov

Ilya Maximov

Symfonický orchester mladých z Barcelony

Symfonický orchester mladých z Barcelony

otvoriť