Štátny komorný orchester Žilina

piatok 13. 10. 2017 o 19:00
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Štátny komorný orchester Žilina

ÚČINKUJÚ

ŠKO Žilina
Spevácky zbor Lúčnica
Leoš Svárovský – dirigent
Elena Matušová – zbormajsterka
Jakub Čižmarovič – klavír
Jan Fišer – husle
Marek Štrbák – organ

PROGRAM

Ján Nepomuk Hummel – Dvojkoncert pre klavír, husle a orchester G dur, op. 17
Alexander Albrecht – Missa in C pre sláčikové nástroje, miešaný zbor a organ
– novodobá premiéra
Felix Mendelssohn Bartholdy – Symfónia č. 5 D dur op.107 Reformačná

VSTUPNÉ:  16, 12, 10 €     VSTUPENKY

Dvojkoncert G dur pre husle, klavír a orchester, op. 17 od Johanna Nepomuka Hummela patrí k jeho prvým koncertantným dielam, a tak nadväzuje skôr na diela skorších klasikov ako na diela Beethovena. Skladbu Missa in C skomponoval Alexander Albrecht v rokoch 1901 – 1903, keď bol študentom vyšších ročníkov Maďarského kráľovského katolíckeho gymnázia v Klariskách. Na jej premiére sa zúčastnil aj jeho učiteľ Béla Bartók. Ide o dielo z ranej tvorby pozoruhodné svojou historickou väzbou na prešporský gymnaziálny život.
Bezprostredným podnetom skomponovať tzv. reformačnú symfóniu bolo pre Felixa Mendelssohna Bartholdyho 300. výročie proklamácie protestantstva v Augsburgu . Odráža sa v nej aj obdiv mladého skladateľa k tvorbe Johanna Sebastiana Bacha.
Symfóniu otvára introdukcia v D dur, citujúca tému protestantskej pobožnosti, ktorú o niekoľko desiatok rokov bohato rozvinul Richard Wagner vo svojej poslednej opere Parsifal. V záverečnej časti sa objavuje téma protestantského Lutherovho chorálu Ein Feste Burg. Mendelssohnovu Symfóniu č. 5 uvádzame pri príležitosti 500 rokov reformácie na Slovensku.

Štátny komorný orchester Žilina

Spevácky zbor Lúčnica

Elena Matušová, zbormajsterka

Jakub Čižmarovič, klavír

Jan Fišer, husle

20-marek-strbak-organ

 

 

otvoriť