Štátny komorný orchester Žilina

piatok 27. 9. 2024 o 19:30
Dom umenia Piešťany

Štátny komorný orchester Žilina

ÚČINKUJÚ

Štátny komorný orchester Žilina
Spevácky zbor Lúčnica
Leoš Svárovský – dirigent
Elena Matušová – zbormajsterka
Teo Gertler – husle

PROGRAM

Ludwig van Beethoven – Coriolan, predohra, op. 62
Wolfgang Amadeus Mozart
– Koncert pre husle a orchester č.5 A dur KV 219
Anton Zimmermann – Missa Solemnis in C

Po prekonaní ťažkej psychickej krízy v rokoch 1802/1803 boli pre Ludwiga van Beethovena heroické námety vítané. Tretia symfónia Eroica, Piata symfónia, Klavírna sonáta Appassionata, opera Fidelio – a predohry Coriolan a Egmont sú piliermi tohto mohutného opevnenia. Coriolan vznikol na báze tragédie rakúskeho dramatika Heinricha Josepha von Collina. Na rozdiel od ostatných heroických skladieb (s výnimkou Appassionaty) však v tomto diele chýba triumfálne rozuzlenie a óda na víťazstvo. Heroizmus nebol vyvolenou témou pre apolónskeho Wolfganga Amadea Mozarta, jedine v operách seria sa zľahka dotkol tejto témy. Inak jednoznačne preferoval tvorivý postoj carpe diem. Detaily vzniku jeho koncertov pre husle a orchester sú napriek úsiliu historikov stále zahalené tajomstvom. Napísal ich však pravdepodobne ešte počas pôsobenia v Salzburgu. Najväčšiu obľubu si získal Koncert A dur, za čo vďačí etnicky ladenému finále. Život a tvorba sliezskeho skladateľa Antona Zimmermanna boli úzko prepojené na Bratislavu. V čase panovania Márie Terézie mesto všestranne prekvitalo a Zimmermann dosiahol vysoké hudobnícke posty. Najskôr to bola pozícia kapelníka orchestra grófa Batthyányho, v tom čase jedného z najlepších hudobných telies v strednej Európe. Neskôr sa stal organistom v Dóme sv. Martina, kde sa mohol koncentrovať najmä na sakrálnu hudbu.
Štátny komorný orchester Žilina patrí k stálym umeleckým telesám hosťujúcim na BHS. Tento rok je jeho účinkovanie aj pripomienkou päťdesiatročnej histórie tohto významného reprezentanta slovenskej hudobnej kultúry doma i v zahraničí.

Leoš Svárovský, foto Alexander Trizuljak

Leoš Svárovský, foto Alexander Trizuljak

Teo Gertler

Teo Gertler

Štátny komorný orchester Žilina, Slovak Sinfonietta Žilina

Štátny komorný orchester Žilina

Elena Matušová

Elena Matušová

Spevácky zbor Lúčnica, foto Alexander Trizuljak

Spevácky zbor Lúčnica, foto Alexander Trizuljak

otvoriť