Štátny komorný orchester Žilina

streda 7. 10. 2020 o 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Štátny komorný orchester Žilina

KONCERT ZRUŠENÝ

pre viac informácií kliknite tu:

ÚČINKUJÚ

ŠKO Žilina
Spevácky zbor Lúčnica
Leoš Svárovský – dirigent
Martina Masaryková – soprán
Zuzana Weiserová – soprán
Elena Matušová – zbormajsterka

PROGRAM

Mirko Krajči – Modlitby a uspávanky pre soprán, miešaný zbor a komorný súbor premiéra
Wolfgang Amadeus Mozart
– Vorrei spiegarvi, oh, Dio!, KV 418
– Bella mia fiamma, addio KV 528 ‚
koncertné árie pre soprán a orchester
Egon Krák – Beethoven di nuovo premiéra

VSTUPNÉ:  26, 22, 18 €     VSTUPENKY

Skladateľskú poetiku Mirka Krajčiho charakterizuje príklon k intímnym religióznym témam a stíšený rozjímavý naturel. K skomponovaniu diela, ktoré zaznie v premiére, ho v tomto duchu inšpirovali emotívne básne Milana Rúfusa a ľudová poézia. Egon Krák po svojej pôsobivej mahlerovskej meditácii v roku 2011 vzdáva tentoraz symfonický hold jednej z najväčších osobností hudobných dejín.
Svojím perlivým sopránom ozvláštni koncert Martina Masaryková pôsobivými, náročnými koncertnými áriami ďalšieho génia W. A. Mozarta. ŠKO Žilina a Spevácky zbor Lúčnica patria pod taktovkou dirigenta Leoša Svárovského k umelcom zapáleným pre uvádzanie premiér slovenských skladateľov a k vítaným hosťom BHS.

Leoš SvárovskýElena MatušováMartina MasarykováZuzana WeiserováŠtátny komorný orchester ŽilinaLúčnica Choir

 

otvoriť