Štátna filharmónia Košice

nedeľa 7. 10. 2018 o 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Štátna filharmónia Košice

ÚČINKUJÚ

Štátna filharmónia Košice
Zbyněk Müller – dirigent
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň – zbormajster
Sophia Jaffé – husle
Eva Hornyáková – soprán
Terézia Kružliaková – mezzosoprán
Ľudovít Ludha – tenor
Gustáv Beláček – bas

PROGRAM

Jozef Grešák – Komorná symfónia
Jean Sibelius – Koncert pre husle a orchester d mol, op. 47
Antonín Dvořák – Omša D dur, op. 86 Lužanská

VSTUPNÉ:  24, 20, 16 €     VSTUPENKY

Štátna filharmónia Košice pri príležitosti 50. výročia svojho založenia otvára koncert dielom východoslovenského rodáka Jozefa Grešáka, ktorý čerpal zo silných etnických základov rodného kraja a modely ľudovej hudby dokázal spontánne prepojiť s novodobými technikami. Komorná symfónia, inšpirovaná ľudovou svadbou, je dielom len šestnásťročného skladateľa. Prepojiť etnický základ so sofistikovanými postupmi a tvarmi dokázal aj Fín Jean Sibelius; nikdy necitoval žiaden z fínskych a karélskych nápevov, a predsa je jeho hudba výsostne fínska. Azda len v slávnom Husľovom koncerte sa viac poddal európskej tradícii. Antonín Dvořák na seba v oblasti sakrálnej hudby upozornil predovšetkým Stabat MaterRequiem. Samotný autor si však cenil aj pôvabnú Omšu D dur, ktorú – napriek objednávke – komponoval predovšetkým pre svoje potešenie ako vyznanie radosti zo života, prírody, viery.

Sólistkou v Sibeliovom koncerte je Sophia Jaffé, ktorej „vznešenú, bravúrnu interpretáciu umocňujúcu umelecký zážitok“ ocenili okrem iného na súťaži Kráľovnej Alžbety v Bruseli (2005). Jubilujúca Štátna filharmónia Košice na festivale účinkuje po prvý raz so svojím šéfdirigentom Zbyňkom Müllerom.

20181007-zbynek-muller_2018_2 20181007-sophia-jaffe-5 ab07-eva-hornyakova-v132806 terezia-kruzliakova 20181007-ludovit-ludha-bw statna-filharmonia-kosice-foto-jaroslav-las 20181007-gustav-belacek-01 slovensky-filharmonicky-zbor-credit-jan-lukas 18-jozef-chabron-zbormajster

otvoriť