Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

utorok 27. 9. 2022 o 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Účinkujú

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Ondrej Lenárd – dirigent
Juraj Čižmarovič – husle

Program

Ján Cikker – Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
Sergej Prokofiev – Koncert pre husle a orchester č. 2 g mol, op. 63
Richard Strauss – Život hrdinu, symfonická báseň, op. 40

Vstupné 29, 25, 19 €      Vstupenky

Orchestrálne Variácie na slovenskú ľudovú pieseň napísal Ján Cikker v októbri 1970. Skladateľa uchvátila ľudová pieseň Tomoje srdziečko, ktorú našiel v Bartókovej zbierke a podrobil ju bohatému variačnému spracovaniu. Prokofievov Husľový koncert č. 2 g mol si krátko po svojej triumfálnej madridskej premiére v roku 1935 získal uznanie vrcholných svetových interpretov. Rovnako nadchol aj nášho popredného huslistu Juraja Čižmaroviča, ktorého účinkovanie na BHS sa viaže k umelcovmu životnému jubileu. Nevšedný hudobný zážitok sľubuje symfonická báseň Richarda Straussa Život hrdinu z roku 1898 pod taktovkou legendárneho jubilujúceho doyena slovenských dirigentov Ondreja Lenárda.

Ondrej LenárdJuraj Čižmarovič

 

 

Udalosti

  • Žiadne udalosti
  • otvoriť