Slovenský komorný orchester

štvrtok 1. 10. 2020 o 19:30
Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie

Slovenský komorný orchester

ÚČINKUJÚ

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel – umelecký vedúci, husle

PROGRAM

Ján Levoslav Bella – Sláčikové kvinteto d mol
Antonín Dvořák – Sláčikové kvinteto č. 2 G dur, op. 77
Johannes Brahms – Sláčikové kvinteto č. 2 G dur, op. 111

VSTUPNÉ: 20 €   VSTUPENKY

Keď v roku 1876 pražská Jednota pre komornú hudbu vyhlásila súťaž o najlepšie komorné dielo, slovenský skladateľ Ján Levoslav Bella, v tom čase pôsobiaci v Kremnici, sa do nej prihlásil so svojím Sláčikovým kvintetom d mol. Porota súťaže vtedy víťazstvo prisúdila Sláčikovému kvintetu G dur, op. 77 Antonína Dvořáka, no Bellovi udelila prestížnu 2. cenu, čo bol jednoznačný úspech. Skladateľ si získal pozornosť pražských usporiadateľov i publika. Antonín Dvořák povzbudený udelením 1. ceny priložil partitúru kvinteta k svojej opätovnej žiadosti o štátne umelecké štipendium. To sa mu následne podarilo získať. Členom odbornej komisie, ktorá skladby posudzovala, bol aj Johannes Brahms. S Dvořákom ho odvtedy začalo spájať priateľstvo a vzájomná úcta.
Tri sláčikové kvintetá Bellu, Dvořáka a Brahmsa, prenesené do znenia komorného sláčikového orchestra v úprave umeleckého vedúceho SKO Ewalda Danela, sa dnes prvýkrát ocitnú spolu na programe jedného koncertu.
Koncert SKO uvádzame na BHS pri príležitosti 60. výročia vzniku orchestra, ktorý založil legendárny Bohdan Warchal (1930 – 2000).

06 Ewald Danel, husle photo © A. Trizuljak Slovenský komorný orchester

otvoriť