Slovenský komorný orchester

piatok 1. 10. 2021 o 19:30
Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie

Slovenský komorný orchester

ÚČINKUJÚ

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel – umelecký vedúci
Andrea Vizvári – soprán

PROGRAM

Ladislav Kupkovič – Cantica slovaca
Béla Bartók
 – Deťom, úpravy slovenských a maďarských ľudových piesní (orchestrácia Leo Weiner)
Roman Berger – Pesničky zo Zaolžia
Wojciech Kilar – Orawa
Vítězslav Novák – Slovenské spevy, výber (pre sláčikový orchester upravil Ewald Danel), výber
Ilja Zeljenka – Musica slovaca, skladba pre husle a sláčikový orchester na ľudové piesne z Čičmian

VSTUPNÉ 20 €      VSTUPENKY     OTP*

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 241/2021: OTP – očkovaní – testovaní – po prekonaní COVID-19

Festivalové vystúpenie Slovenského komorného orchestra charakterizuje tento rok uvážená dramaturgia zostavená z kvalitných úprav ľudových piesní medzinárodnej proveniencie z pera slovenských skladateľov a tvorcov z okolitých krajín. Aj takto, hudbou, si na BHS symbolicky pripomenieme 30 rokov V4. Nebude chýbať obľúbená Musica slovaca Ilju Zeljenku, ktorá poslucháčov fascinuje už bezmála 50 rokov.

Ewald Danel foto Peter Brenkus
Andrea Vizvári foto Martin Krystýnek
SKO foto Peter BRENKUS c 8894

otvoriť