Slovenská tvorba pre husle a klavír

piatok 5. 10. 2018 o 17:00
Malá sála Slovenskej filharmónie

Slovenská tvorba pre husle a klavír

ÚČINKUJÚ

Juraj Tomka – husle / Maroš Klátik – klavír
Jozef Horváth – husle
Milan Paľa – husle / Ladislav Fančovič – klavír

PROGRAM

Frico Kafenda – Sonáta D dur pre husle a klavír
Ľudovít Rajter – Suita pre sólové husle
Jevgenij Iršai – Nenávisť, sonáta pre husle a klavír
Ivan Parík – Nocturno pre husle a klavír
Ivan Hrušovský – Sonáta pre husle a klavír č. 1

VSTUPNÉ:  16 €     VSTUPENKY

Koncertom pokračujeme v poslucháčsky úspešnom projekte, v rámci ktorého sme na BHS už prezentovali tvorbu slovenských skladateľov pre klavír (BHS 2015, 2017) a komornú tvorbu (2016). Tento rok sa sústreďujeme na tvorbu pre husle. 20. storočie sa na Slovensku nieslo v znamení profesionalizácie hudobnej produkcie. Jedným z priekopníkov bol Frico Kafenda. Nielen svojou komornou tvorbou, ale predovšetkým pedagogickou činnosťou formoval základy neskoršieho vývoja. Ľudovít Rajter sa preslávil najmä ako dirigent, veľmi cenné sú aj jeho kompozície, v ktorých nadviazal najmä na Johannesa Brahmsa,  Ernö von Dohnányiho a Franza Schmidta. V druhej polovici 20. storočia a na začiatku 21. storočia sa výrazové spektrum ďalej diferencovalo a obohatili ho aj fatálny smútok a tragika Jevgenija Iršaia, ktorý na Slovensko prišiel zo zahraničia, či odzbrojujúci poetizmus „post-webernovca“ Ivana Paríka, alebo filozofia a dynamická polyštýlovosť Ivana Hrušovského.

20181005-milan-pala-husle-credit-julian-veverica-jpg20181005-juraj-tomka-husle20181005-maros-klatik20181005-ladislav-fancovic-120181005-jozef-horvath-247-sf-tablo-02-02-2018-jan-f-lukas

otvoriť