Slovenská filharmónia – Záverečný koncert 53. ročníka BHS

nedeľa 15. 10. 2017 o 19:00
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia – Záverečný koncert 53. ročníka BHS

ÚČINKUJÚ

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor

Juraj Valčuha – dirigent
Jozef Chabroň – zbormajster
Roberto Cominati – klavír
Ketevan Kemoklidze – mezzosoprán

PROGRAM

Claude Debussy
– Ibéria, 2. časť zo symfonického triptychu Images/Obrazy
– Fantázia pre klavír a orchester L. 73
Sergej Prokofiev – Alexander Nevský, kantáta, op. 78

VSTUPNÉ:  30, 26, 22 €     VSTUPENKY

Francúzsko-ruský program v podaní nášho reprezentatívneho orchestra pod taktovkou hviezd-neho a čoraz väčšmi publikom na svetových koncertných pódiách žiadaného dirigenta Juraja Valčuhu uzatvára 53. ročník BHS. Rytmický pôdorys Debussyho Ibérie vystrieda zádumčivá Fantázia, jediné skladateľovo dielo pre klavír a orchester. Sólistom je taliansky klavirista, víťaz mnohých medzinárodných súťaží, hosť na prestížnych koncertných pódiách:
„Jeho interpretácia impresionistov je sama osebe vzrušujúcou impresiou, očarujúcou zmesou vášne a vynikajúcej techniky, ponúka okamihy krásy a hĺbky citu,“ uvádzajú recenzenti hodnotiac hru Roberta Cominatiho. Kantáta Alexander Nevský Sergeja Prokofieva, pôvodne komponovaná ako hudba k rovnomennému filmu Sergeja Ejzenštejna /1938/, bude dozaista dôstojným vyvrcholením tohtoročného festivalu.

22-roberto-cominati-klavir-03Ketevan Kemoklidze mg 7925

Slovenská filharmónia

Slovenský filharmonický zbor

Jozef Chabroň, zbormajster

otvoriť