Záverečný koncert 58. ročníka Bratislavských hudobných slávností

nedeľa 8. 10. 2023 o 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Záverečný koncert 58. ročníka Bratislavských hudobných slávností

Účinkujú

Slovenská filharmónia
Tomáš Netopil
– dirigent
Dalibor Karvay
– husle

Program

Johannes Brahms – Koncert pre husle a orch. D dur, op. 77
Eugen Suchoň – Metamorfózy, ESD 77b

Vstupné  30, 26, 20 €      Vstupenky

Brahmsov jediný husľový koncert patrí spolu s koncertmi Beethovena, Mendelssohna a Čajkovského medzi štvoricu ťažiskových inštrumentálnych koncertov, napísaných pre tento nástroj v 19. storočí. Venoval ho priateľovi Josephovi Joachimovi, v tom čase azda najvýznamnejšiemu huslistovi (inak rodákovi z neďalekej rakúskej obce Kittsee). Premiéra sa uskutočnila 1. januára 1879 v lipskom Gewandhause pod skladateľovou taktovkou. Dielo patrí medzi najnáročnejšie a najrozsiahlejšie v husľovej literatúre. Vysoké požiadavky kladie najmä na ľavú ruku, kde sa vyskytujú časté dvojhmaty, veľké skoky a iné náročné prvky. Dalibor Karvay sa s týmto dielom predstavil so Slovenskou filharmóniou už na jeseň 2013; dnes bude koncert interpretovať na vrchole svojich tvorivých síl, na vzácnom Stradivariho nástroji z roku 1694, ktoré mu do užívania prepožičala Rakúska národná banka.
Najznámejšia symfonická skladba Eugena Suchoňa Metamorfózy, má podtitul päť variácií na vlastné témy. V orchestrálnej podobe po prvý raz zaznela pred sedemdesiatimi rokmi, v októbri 1953 v podaní Slovenskej filharmónie, pod taktovkou Ľudovíta Rajtera. Prekrásnymi orchestrálnymi farbami doslova hýriaca partitúra vyjadruje skladateľove zážitky z pohnutých rokov 1935 – 1945, pretlmočené jedinečným umeleckým jazykom autora. Aj keď sa v poslednej, piatej časti obsahovo dotýka hrôz vojny, dielo sa končí jasnou tóninou E dur, ktorú Suchoň použil na vyjadrenie víťazstva a nádeje do budúcnosti. Na záverečnom koncerte zaznie toto reprezentatívne slovenské dielo pod taktovkou významného českého dirigenta Tomáša Netopila a bude dôstojnou hudobnou bodkou za 58. ročníkom BHS.

Denný bulletin na stiahnutie [PDF]

Tomáš Netopil

Tomáš Netopil,  foto Marco Borggreve

Dalibor Karvay

Dalibor Karvay

Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, foto Peter Brenkus

otvoriť