Komorný koncert

štvrtok 7. 10. 2021 o 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Komorný koncert

ÚČINKUJÚ

Skuta Piano Duo
Miki Skuta – Nora Skuta

Rupert Struber – perkusie
Kiril Stoyanov – perkusie

PROGRAM

Igor Stravinskij – Svätenie jari / pre dva klavíry
Béla Bartók – Sonáta pre dva klavíry a bicie nástroje, BB 115, Sz. 110

VSTUPNÉ 24, 20 €      VSTUPENKY     OTP*

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 241/2021: OTP – očkovaní – testovaní – po prekonaní COVID-19

Igor Stravinskij a Béla Bartók – dvaja klasici hudby 20. storočia, ktorí majú k sebe blízko. Obaja ťažia z rudimentárnej podoby folklórnej hudby, obaja sú vo svojich skladbách impulzívni a kompozične vynachádzaví bez toho, aby podliehali konštruktivistickému experimentovaniu svojich spolupútnikov. Ťažko nájdeme v hudobnej histórii dvojicu diel, ktoré by sa tak výrazne dopĺňali.
Klavírne duo Miki a Nora Skuta má komornú verziu slávneho Stravinského baletu v repertoári už dlhé roky a zakaždým udivuje suverenitou jej stvárnenia. A následne aj výbušný a rytmicky sofistikovaný Bartókov opus z roku 1937, sľubuje v ich podaní pri zapojení renomovaných perkusionistov – Rakúšana Ruperta Strubera a Bulhara Kirila Stoyanova, člena Slovenskej filharmónie, mimoriadne zaujímavý večer.

Miki a Nora Škuta foto Jena ŠimkováStruber RupertKiryil Stoyanov foto Alexander Trizuljak

 

otvoriť