Štátny komorný orchester Žilina

sobota 24. 9. 2022 o 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Štátny komorný orchester Žilina

Účinkujú

Štátny komorný orchester Žilina
Spevácky zbor Lúčnica
Leoš Svárovský dirigent
Elena Matušovázbormajsterka
Marek Štrbák – organ

Program

Juraj Filas – The Highest Cathedral  / Najvyššia katedrála
Eugen Suchoň – Malá suita s passacagliou op. 3
Mikuláš Moyzes – Missa in C maior

Vstupné  25, 19, 15 €      Vstupenky

Diela nedávno zosnulého pražského skladateľa (december 2021), košického rodáka Juraja Filasa si v posledných rokoch získali široké medzinárodné uznanie (jeho veľkolepé Requiem Oratio Spei uviedli aj v newyorskej Carnegie Hall). Orchestrálna skladba The Highest Cathedral z roku 2014 je jednou z častí Symfónie Mont Blanc, ktorú ako cyklus skomponovalo päť rôznych skladateľov. Ján Zimmer, talentovaný študent Eugena Suchoňa, upadol po svojej pred- časnej smrti v roku 1993 do nezaslúženého zabudnutia. Jeho Husľový koncert, op.15 z roku 1956 (v slovenskej tvorbe prvý vo svojom žánri) nám v podaní excelentného sólistu Milana Paľu aj po desaťročiach umožňuje nazrieť do Zimmerovej fascinujúcej skladateľskej dielne.
Omša C dur klasika národnej hudby Mikuláša Moyzesa pochádza z roku 1906. Pôvodný notový materiál diela sa dlhé desaťročia považoval za stratený, v lete ho po dlhšom hľadaní vypátral v archíve jedného z budapeštianskych chrámov skladateľ Vladimír Godár a vďaka iniciatíve a úsiliu edičného od- delenia Hudobného centra uzrel svetlo sveta. Dielo uvádzame v novodobej premiére pripomínajúc si tak aj 150 rokov od narodenia skladateľa.

Elena MatušováŠtátny komorný orchester Žilina 2022Spevácky zbor Lúčnica

otvoriť