Štátny komorný orchester Žilina

sobota 24. 9. 2022 o 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Štátny komorný orchester Žilina

Účinkujú

Štátny komorný orchester Žilina
Spevácky zbor Lúčnica
Leoš Svárovský dirigent
Elena Matušovázbormajsterka
Milan Paľahusle

Program

Juraj Filas – The Highest Cathedral  / Najvyššia katedrála
Ján Zimmer – Koncert pre husle a orchester, op. 15
Mikuláš Moyzes – Missa in C maior

Vstupné €      Vstupenky

Milan PaľaElena MatušováŠtátny komorný orchester Žilina 2022Spevácky zbor Lúčnica

otvoriť