Štátny komorný orchester Žilina

streda 6. 10. 2021 o 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Štátny komorný orchester Žilina

ÚČINKUJÚ

Štátny komorný orchester Žilina
Spevácky zbor Lúčnica
Oliver Dohnányi – dirigent
Elena Matušová – zbormajsterka
Zuzana Weiserová – soprán
Štefan Kocán – bas
Ján Slávik – violončelo
Štefan Bučko – recitácia

PROGRAM

Mirko Krajči – Modlitby a uspávanky pre soprán, zbor a orchester na verše M. Rúfusa premiéra
Antonín Dvořák – Česká suita D dur, op. 39
Egon Krák – Hviezd nežný svit pre bas, recitátora a orchester na verše P. O. Hviezdoslava premiéra

VSTUPNÉ 24, 20 €      VSTUPENKY     OTP*

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 241/2021: OTP – očkovaní – testovaní – po prekonaní COVID-19

Skladateľskú poetiku Mirka Krajčiho charakterizuje príklon k intímnym religióznym témam a stíšený rozjímavý naturel. K skomponovaniu diela, ktoré zaznie v premiére, ho v tomto duchu inšpirovali emotívne básne Milana Rúfusa a ľudová poézia. Egon Krák, po svojej pôsobivej mahlerovskej meditácii v roku 2011 a beethovenovskej reflexii v roku 2020, vzdáva tentoraz symfonický hold veľkej básnickej osobnosti slovenskej literatúry, P. O. Hviezdoslavovi pri príležitosti 100. výročie úmrtia básnika. Koncert obohatí populárny opus Antonína Dvořáka.
ŠKO Žilina a Spevácky zbor Lúčnica patria k umelcom zapáleným pre uvádzanie premiér slovenských skladateľov opäť s dirigentom Oliverom Dohnányim.

Oliver DohnányiŠtefan KocánZuzana Weiserová

Jan Slávik foto Dorota Holubová
Štefan Bučko
Elena Matušová foto Ctibor Bachratý
Spevácky zbor Lúčnica foto Vladimír Yurkovic

otvoriť