Slovenský komorný orchester

utorok 4. 10. 2022 o 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Slovenský komorný orchester

Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Ewald Danelumelecký vedúci, husle, dirigent
Adrián Kokošzbormajster
Martina Kuštárováflauta
Zuzana Hudecováklarinet
Denisa Beňovskáfagot
Katarína Turnerováharfa
Katarína Porubanovámezzosoprán
Martin Gyimesitenor
Gustáv Beláčekbarytón

Program

Ladislav Burlas – Planctus
Oto Ferenczy – Serenáda pre flautu, klarinet, fagot, harfu a sláčiky
Georg Friedrich Händel – Te Deum D dur, HWV 283 Dettingenské

Vstupné 25, 19, 15 €      Vstupenky

Dvojica diel slovenských skladateľov staršej generácie, ktoré odznejú v prvej časti koncertu Slovenského komorného orchestra, patrí k tomu najhodnotnejšiemu, čo v komornom žánri našej domácej tvorby vzniklo. Ikonickú skladbu Planctus pre sláčikový orchester napísal Ladislav Burlas ako bezprostrednú reakciu na vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Dodnes je to hudba, ktorá hlbokým a veľmi presvedčivým spôsobom reflektuje tragické udalosti augusta 1968. Dielo uvádzame pri príležitosti životného jubilea skladateľa a dlhoročného predsedu Festivalového výboru BHS. Serenádu pre sólové dychové nástroje, harfu a sláčikový orchester skomponoval Oto Ferenczy, jeden z našich najerudovanejších hudobných tvorcov, v roku 1955. Ako sólistky sa predstavia popredné členky Slovenskej filharmónie. Händlovo Dettingen Te Deum v podaní Slovenského komorného orchestra a Speváckeho zboru mesta Bratislavy zaznie ako pocta nedávno zosnulému dlhoročnému zbormajstrovi telesa Ladislavovi Holáskovi.

Ewald Danel

foto: Peter Brenkus

Martina Kuštárová

foto: Lillia KirilovaZuzana HudecováDenisa BeňovskáKatarína Turnerová Spevácky zbor mesta BratislavyAdrián KokošMartin Gyimesi

foto Anton Sládek

otvoriť