Petr Eben – Jan Amos Komenský Labyrint sveta a raj srdca

nedeľa 8. 10. 2017 o 19:00
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Petr Eben – Jan Amos Komenský Labyrint sveta a raj srdca

ÚČINKUJÚCI

Marek Vrábel – organ
Marek Eben – recitácia

PROGRAM

Petr EbenJan Amos Komenský Labyrint sveta a raj srdca

VSTUPNÉ:  14, 12, 8 €     VSTUPENKY

„Umeniu je vlastné podnecovať v ľuďoch lásku a takto sa dotýkať aj večnosti.“ V duchu tohto presvedčenia sa inšpiroval významný český skladateľ Petr Eben známym dielom filozofa, spisovateľa, pedagóga i teológa Jana Amosa Komenského. Labyrint sveta a raj srdca odráža aj skladateľov vnútorný svet – neskrývané náboženské presvedčenie, úctu k dedičstvu antiky, chrámovej i svetskej poézii. Celovečerný organový cyklus bol po prvý raz uvedený v roku 1991 v austrálskom Melbourne. Následne na mnohých významných európskych festivaloch. Hoci zaznel v rámci doktorandského koncertu aj v Bratislave, na profesionálnom pódiu má Ebenove dielo slovenskú premiéru. Uvádzame ho so zámerom naplniť skladateľovu myšlienku, že „hudba nie je niečím, čo len znie, ale niečím, čo oslovuje. Skladba nie je vypusteným balónikom, ale loptou hodenou a čakajúcou na ruky, kým ju chytia…“ Veríme, že koncert v podaní organistu Mareka Vrábela s Komenského slovom v podaní skladateľovho syna Mareka Ebena bude toho dôkazom.

Marek Vrábel, organ

otvoriť