Otvárací koncert 57. ročníka Bratislavských hudobných slávností

piatok 23. 9. 2022 o 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Otvárací koncert 57. ročníka Bratislavských hudobných slávností

Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Daniel Raiskin
 – dirigent
Jozef Chabroň – zbormajster
Slávka Zámečníková – soprán
Ján Gallovič – recitácia
Dejan Lazić – klavír

Program

Ilja Zeljenka – Spievať? kantáta pre dva zbory, soprán, recitátora a orchester
na báseň Jána Bottu
Franz Liszt
– Koncert pre klavír a orchester č. 1 Es dur, S. 124
Modest Petrovič Musorgskij – Obrázky z výstavy

Vstupné 39, 35, 29 €      Vstupenky

Kantátu Spievať? na básne Jána Botta skomponoval Ilja Zeljenka v roku 1972, v čase narastajúcej normalizácie spoločenského a politického života u nás. Skľúčený text štúrovského básnika reagujúci na porážku revolúcie v pamätnom meruôsmom roku, podnietil skladateľa reagovať na tristnú dobovú situáciu. Skladba prvýkrát zaznela až v roku 1992.
Klavírny koncert č.1 Es dur Franza Liszta patrí medzi najznámejšie inštrumentálne koncerty 19. storočia. Bravúrny, virtuózne napísaný sólový part umožňuje interpretovi vrchovato demonštrovať technické i výrazové schopnosti, ktorými disponuje aj chorvátsky renomovaný umelec Dejan Lazić. Obrázky z výstavy, legendárne Musorgského klavírne dielo inšpirované posmrtnou moskovskou výstavou obrazov maliara Viktora Hartmanna, oslovilo mnohých skladateľov vytvoriť jeho symfonickú verziu. Autorom slávneho orchestrálneho spracovania, ktoré pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina uvedie Slovenská filharmónia, je nemenej slávny Maurice Ravel.

foto: Peter Brenkus

Slávka Zámečníková

Foto: Alfheidur Erla

Jozef Chabroň

foto: Alexander Trizuljak

Dejan Lazić

Slovenská filharmónia

foto: Peter Brenkus

Slovenský filharmonický zbor foto Jan Lukas

foto: Ján Lukáš

otvoriť