Otvárací koncert 56. ročníka Bratislavských hudobných slávností

piatok 24. 9. 2021 o 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Otvárací koncert 56. ročníka Bratislavských hudobných slávností

ÚČINKUJÚ

Slovenská filharmónia
Pinchas Steinberg – dirigent
Javier Perianes – klavír

PROGRAM

Ján Cikker – Symfonietta op. 16, č. 1
Maurice Ravel – Koncert pre klavír a orchester G Dur
Igor Stravinskij – Svätenie jari

VSTUPNÉ 36, 32 €      VSTUPENKY      KZ*

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 241/2021: KZ – kompletne zaočkovaní

Kompozičný vklad Jána Cikkera do slovenských hudobných dejín je mimoriadne bohatý. Popri autorstve 10 opier sa prejavil tiež ako zdatný a nezvyčajne plodný symfonik. Jeho dielom na úvod BHS 2021 si pripomíname 110. výročie narodenia skladateľa.

V roku 1928 uskutočnil francúzsky skladateľ Maurice Ravel štvormesačnú koncertnú cestu po USA. Kompozičným plodom amerického pobytu bol aj hravý, ale pre interpreta náročný Koncert pre klavír a orchester G dur, ktorý skladateľovi zabezpečil trvalú slávu. Koncert si vypočujeme v interpretácii španielskeho klaviristu Javiera Perianesa, u ktorého kritici oceňujú „precíznu a rýchlu prácu prstov, ktorá človeka ohromí… v kombinácii s očividnou skromnosťou a absolútnou brilantnosťou.
Stravinského balet Svätenie jari, obrazy z pohanskej Rusi z roku 1913, sa stal jedným z ikonických opusov symfonickej hudby 20. storočia a dodnes fascinuje hudobných znalcov i poslucháčov. V podaní Slovenskej filharmónie pod taktovkou dirigentského mága Pinchasa Steinberga sľubuje program otváracieho koncertu BHS nevšedný interpretačný zážitok.

Pinchas Steinberg conductorJavier Perianes foto Igor Studio BRENKUS c 9770

otvoriť