Organový recitál – Dexter Kennedy

nedeľa 27. 9. 2015 o 11:00
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Účinkuje

Dexter Kennedy

Program

Marcel Dupré, Jean Langlais, Jehan Alain, Charles-Marie Widor, William
Albright, César Franck, Louis Vierne, Maurice Duruflé, Olivier Messiaen

Vstupné: 16, 12, 8 €     Vstupenky

V priebehu 19. storočia sa začala vďaka staviteľovi organov Aristidovi Cavaillé-Collovi vo Francúzsku akási veľká revolúcia. Do popredia sa začala predierať zvukovosť a tradičný nemecký polyfonický ideál ustupoval do úzadia. Model organového symfonizmu sa stal záväzný a ovplyvňoval dokonca aj symfonickú tvorbu mnohých skladateľov. Galéria francúzskych tvorcov, zaoberajúcich sa organovou interpretáciou je pestrá a pritom je ich tvorba veľmi koherentná.
Dexter Kennedy zvíťazil minulý rok na jednej z najstarších a najvýznamnejších organových súťaži a získal Grand Prix de Chartres 2014. Stal sa prvým Američanom po 20 rokoch, ktorý získal toto ocenenie.

Dexter Kennedy

Udalosti

  • Žiadne udalosti
  • otvoriť