Mucha Quartet

sobota 10. 10. 2015 o 17:00
Malá sála Slovenskej filharmónie

Mucha Quartet

ÚČINKUJÚ

Mucha Quartet
Magdaléna Bajuszová – klavír

PROGRAM

Alexander Albrecht – Klavírne kvinteto (1913)
Béla Bartók – Klavírne kvinteto (1904)

Dielo Alexandra Albrechta ostávalo dlhé roky nepovšimnuté. Ide pritom o hodnoty, aké obstoja aj v európskych kritériách. Klavírne kvinteto tvorivo nadväzuje na obdobné diela Roberta Schumanna a Johannesa Brahmsa a je reprezentatívnym opusom skúseného autora. Aktivity Alexandra Albrechta sa odvíjali simultánne s aktivitami Bélu Bartóka. Málo hrávané Klavírne kvinteto C dur je jedným z najrobustnejších Bartókových projektov. Zaujme túžbou mladého skladateľa rúcať dožívajúci systém a hľadať nové možnosti.

Udalosti

  • Žiadne udalosti
  • otvoriť