Moyzesovo kvarteto

sobota 26. 9. 2015 o 17:00
Malá sála Slovenskej filharmónie

Účinkujú

Moyzesovo kvarteto

Program

Ludwig van Beethoven – Sláčikové kvarteto f mol, op.95
Alexander Moyzes – Sláčikové kvarteto č. 4, op. 84
Dmitrij Šostakovič – Sláčikové kvarteto č. 3 F dur, op.73

Beethovenove opusy venované štyrom sláčikovým nástrojom smerujú od vplyvov haydnovských diel z mladosti až k „ metafyzickým“ projektom z posledných rokov skladateľovho života. Žáner sláčikového kvarteta zaznamenal veľký rozmach aj v 20.storočí. Neodolal mu ani skúsený symfonik Alexander Moyzes. Jedným z impulzov pre tohto autora bol Šostakovič. Jeho tretie kvarteto vzniklo tesne po formálnom ukončení 2.svetovej vojny.

Moyzesovo Kvarteto

otvoriť