Filharmonický orchester Monte Carlo, Slovenský filharmonický zbor

utorok 29. 9. 2015 o 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Filharmonický orchester Monte Carlo, Slovenský filharmonický zbor

Účinkujú

Filharmonický orchester Monte Carlo
Slovenský filharmonický zbor
Gianluigi Gelmetti
– dirigent
Jozef Chabroň– zbormajster
Andrey Yaroshinsky– klavír
Cinzia Forte – soprán
Laura Polverelli – mezzosoprán
Celso Albelo – tenor
Mirco Palazzi – bas

Program

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pre klavír a orchester č. 21 C dur KV 467
Gioacchino Rossini: Stabat mater

Mozart postupoval v žánri klavírneho koncertu s obrovskou sebaistotou a cieľavedomosťou. Reagoval na technologické reformy, týkajúce sa kladivkového nástroja a postupne prekonával silný vplyv napríklad Carla Philippa Emanuela Bacha. V strednej časti Klavírneho koncertu C dur dokonca anticipuje harmonickými delikatesami Chopina, či Debussyho. Mozarta uvedie mladý ruský klavírny virtuóz Andrey Yaroshinsky, ktorý si v Bratislave už našiel svoje publikum.
Rossini bol mozartovským typom skladateľa; komponoval bez akýchkoľvek tvorivých peripetií, bol flexibilný a pohotový. Stabat mater je napriek Rossiniho pragmatizmu dielom s veľkou dávkou emočného záberu a duchovného ponoru a na BHS zaznie v medzinárodnom francúzsko-taliansko-španielsko-slovenskom obsadení. Turné orchestra z Monte Carlo je pod patronátom Kniežaťa Alberta a pod vedením renomovaného majstra taktovky, ktorý okrem iných ocenení bol magazínom Opernwelt menovaný v roku 2003 za „Najlepšieho dirigenta roka“.

Gianluigi GelmettiMonte Carlo Philharmonic OrchestraAndrey YaroshinskyCinzia Forte, sopránLaura Polverelli, mezzosopránCelso Albelo, tenorMirco Palazzi

otvoriť