Mníchovská filharmónia

sobota 5. 10. 2019 o 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Mníchovská filharmónia

ÚČINKUJÚ

Mníchovská filharmónia
Thomas Hengelbrock – 
dirigent
Mníchovský filharmonický zbor
Andreas Herrmann
– zbormajster
Christina Landshammer – soprán
Agnes Kovacs – soprán
Andrew Staples – tenor

PROGRAM

Wolfgang Amadeus Mozart  – Symfónia č. 41 C dur, KV 551 Jupiterská
Felix Mendelssohn Bartholdy – Symfónia č. 2 B dur, op. 52 Chválospev

VSTUPNÉ: 40, 36, 32 €     VSTUPENKY

Dirigent Thomas Hengelbrock hosťoval v Bratislave minulý rok na čele Orchestre de Paris a jeho pôsobivá interpretácia Beethovenovej 7. symfónie ostala poslucháčom nadlho v pamäti. Teraz prichádza s jedným z najvýznamnejších svetových orchestrov – Mníchovskou filharmóniou (rok založenia 1893) a Mníchovským filharmonickým zborom s programom, ktorý tvorí okrem poslednej, azda najznámejšej symfónie W. A. Mozarta aj kultové, no zriedka uvádzané dielo Felixa Mendelssohna Bartholdyho (210 rokov od narodenia), Symfóniu č. 2 Chválospev. Skladateľ skomponoval dielo v roku 1840 na slová Svätého písma, no jeho poradové číslo a vlastne aj žánrové označenie je zavádzajúce – ide skôr o kantátu a tak ju aj najnovší súpis autorových diel z roku 2009 uvádza.

20181006-thomas-hengelbrock-a12-christina-lanshammer-212-agnes-kovacs-2-2400px12-andrew-staples-112-munchner-philharmoniker-124dd_credit_wildundleise_de12-der-philharmonische-chor-munchen

otvoriť