Lotyšský národný orchester

sobota 13. 10. 2018 o 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Lotyšský národný orchester

ÚČINKUJÚ

Lotyšský národný orchester
Andris Poga – dirigent
Alexander Kniazev – violončelo

PROGRAM

Pēteris Vasks – Musica Appassionata
Dmitrij Šostakovič – Koncert pre violončelo a orchester č. 1 Es dur, op. 107
Felix Mendelssohn-Bartholdy  –
Symfónia č. 4 A dur, op. 90 Talianska

VSTUPNÉ:  24, 20, 16 €     VSTUPENKY

Lotyšský skladateľ Pēteris Vasks je výraznou osobnosťou na súčasnej svetovej skladateľskej scéne. Hudba je pre neho synonymom slov krása a svätosť a prostriedkom, ktorý môže vniesť svetlo do sféry ľudskej duše. Dmitrij Šostakovič takmer štyridsať rokov tvrdo vzdoroval sovietskemu režimu – v tomto období vznikol aj jeho Prvý violončelový koncert. Felix Mendelssohn-Bartholdy žil síce veľmi krátky, ale z hľadiska aktivít intenzívny život. Veľmi rád a často cestoval a každá z ciest ho inšpirovala k skomponovaniu majstrovského diela. Baladická, svižná a temperamentná Talianska symfónia je výsledkom očarenia z krás Apeninského polostrova.

Alexandra Kniazeva, považovaného za dôstojného nasledovníka Mstislava Rostropoviča, naše publikum dobre pozná. Na hosťovanie na BHS si ho tentoraz prizval Lotyšský národný orchester pod taktovkou svojho šéfdirigenta Andrisa Pogu. Dirigent si minulý rok získal sympatie poslucháčov na koncerte so Slovenskou filharmóniou.

20181013-andris-poga-noslegums-kvadr_preview20181013-alexander-kniazev20181013-lsno-c_kaspars-alksnis

otvoriť