Libuše, koncertné uvedenie opery

štvrtok 26. 9. 2024 o 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Libuše, koncertné uvedenie opery

Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Jaroslav Kyzlink
– dirigent
Jan Rozehnal – zbormajster
Mária Porubčinová (Libuše)
Jiří Brückler (Přemysl)
František Zahradníček (Chrudoš)
Michal Lehotský (Šťáhlav)
Peter Mikuláš (Lutobor)
Aleš Jenis (Radovan)
Alžběta Poláčková (Krasava)
Michaela Zajmi (Radmila)

Program

Bedřich Smetana – Libuše, koncertné uvedenie opery

Rok českej hudby 2024, Bedřich Smetana 200

Vstupné 36, 28, 20 €      Vstupenky

Vstupenky v predaji od 20. 5. 2024 online a v pokladnici Slovenskej filharmónie

 

Jaroslav Kyzlink, foto Ilona Sochorova

Jaroslav Kyzlink, foto Ilona Sochorova

Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, foto Peter Brenkus

Slovenský filharmonický zbor

Slovenský filharmonický zbor, foto Peter Brenkus

Jan Rozehnal

Jan Rozehnal, foto peter Brenkus

otvoriť