Komorný koncert

utorok 24. 9. 2024 o 19:30
Dom umenia Piešťany

Komorný koncert

Účinkujú

Ivan Ženatý – husle
Marian Lapšanský – klavír

Program

Antonín Dvořák – Sonatína G dur, op. 100
Antonín Dvořák – Sonáta pre husle a klavír F dur, op. 57
Johannes Brahms – Scherzo c mol zo Sonáty F-A-E
Johannes Brahms – Sonáta pre husle a klavír č. 3, d mol, op. 108

Antonín Dvořák sa na vrchole kariéry dožil triumfov v Londýne aj v New Yorku. Počas pôsobenia na poste riaditeľa newyroského konzervatória pozorne vnímal miestnu hudbu a jej prvky včleňoval do vlastných skladieb. Sonatínu pre husle a klavír venoval „mojim deťom“ – svojim žiakom. Sonáta pre husle a klavír F dur je jediným Dvořákovým opusom označeným ako „sonáta“. Písal ju súbežne so slávnym husľovým koncer- tom a mol, takže akoby bola poetickým, komorným „laboratóriom“ pre závažné koncertantné dielo. Dvořákovu kariéru bravúrne odštartoval Johannes Brahms, keď českého skladateľa odporúčal vydavateľovi Simrockovi. Brahmsovi zasa veľmi pomohol v tvorivom raste a spoločenskom renomé Robert Schumann. Inicioval Brahmsa a svojho žiaka Dietricha k skomponovaniu Sonáty F-A-E pre huslistu Josepha Joachima. Dietrich napísal prvú časť, Schumann Intermezzo a Finále a Brahms prispel Scherzom. Okrem tohto sugestívneho Scherza však Brahms venoval husliam a klavíru tri originálne impozantné sonáty. Tretia z nich už pochádza z obdobia tvorivého bilancovania. Je skomponovaná ako štvorčasťový – teda symfonický – cyklus.
Diela dvoch skladateľských velikánov zaznejú na BHS v podaní dvoch výnimočných umelcov Ivana Ženatého a Mariana Lapšanského, ktorí patria k interpretačnej špičke, ale svojimi aktivitami výrazne ovplyvňujú aj úroveň hudobného školstva a umeleckého života nielen v stredoeurópskom regióne

Ivan Ženatý, foto Ján Lukáš

Marian Lapšanský

Marian Lapšanský, foto Peter Brenkus

 

 

 

otvoriť