Komorný koncert

sobota 6. 10. 2018 o 16:00
Malá sála Slovenskej filharmónie

Komorný koncert

ÚČINKUJÚ

Zuzana Biščáková / Jordana Palovičová – klavír

PROGRAM

Eugen Suchoň – Rapsodická suita, op. 20 ESD 87b pre dva klavíry
Olivier Messiaen – Visions de l´Amen (Predstavy slova Amen) pre dva klavíry

VSTUPNÉ:  16 €     VSTUPENKY

Tento rok si pripomíname 110. výročie narodenia dvoch významných skladateľov 20. storočia Oliviera Messiaena Eugena Suchoňa. Popri niektorých doteraz neprebádaných myšlienkových a tvorivo-kompozičných filiáciách spája týchto skladateľov aj zaujatie teoreticky zdôvodňovať výsledky svojich tvorivých procesov.  U Oliviera Messiaena sa tieto teoretické reflexie významne odrazili v cykle siedmich skladieb pre dva klavíry Visions de l´Amen (Predstavy slova Amen, 1943) a u Eugena Suchoňa v Rapsodickej suite (1965), ktorú samotný skladateľ označil za jednu zo svojich najodvážnejších skladieb. Suita vo verzii pre dva klavíry odznie verejne na tohtoročných BHS vôbec po prvýkrát. Messiaenove Predstavy slova Amen vznikali počas nemeckej okupácie Paríža. O to pregnantnejšie v nich rezonujú symboly viery, zakomponované do siedmich hudobných vízií nesmiernej sily a emočného vypätia. Olivier Messiaen venoval skladbu svojej druhej manželke, talentovanej klaviristke, vtedy ešte len devätnásťročnej Yvonne Loriod.

20181006-zuzana-biscakova20181006-jordana-palovicova-credit-ivona-oreskova

otvoriť