Camerata Philharmonica Slovaca

nedeľa 29. 9. 2024 o 19:30
Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie

Camerata Philharmonica Slovaca

ÚČINKUJÚ

Camerata Philharmonica Slovaca

PROGRAM

Wolfgang Amadeus Mozart – Serenáda č. 10 B dur Gran Partita, KV 361
Maurice Ravel
– Introdukcia a Allegro pre harfu, flautu, klarinet a sláčikové kvarteto
Bohuslav Martinů
– Kuchynská revue, H. 161, koncertná suita z jazzového baletu pre rozprávača a komorný súbor

Vstupné 20 €      Vstupenky

Vstupenky v predaji od 20. 5. 2024 online a v pokladnici Slovenskej filharmónie

 

otvoriť