Budapest Festival Orchestra

streda 28. 9. 2022 o 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Budapest Festival Orchestra

Účinkujú

Budapest Festival Orchestra
Iván Fischer – dirigent
Anna Lena Elbertsoprán

Program

Louis Andriessen – Workers Union
György Ligeti – Mysteries of the Macabre
Ludwig van Beethoven – Symfónia č. 3 Es dur, op. 55 Eroica

Vstupné 40, 36, 30 €      Vstupenky

Znamenitý a medzinárodne renomovaný Budapest Festival Orchestra pod taktovkou svojho šéfdirigenta Ivána Fischera prichádza s koncertným programom, ktorý dokáže uspokojiť aj toho najnáročnejšieho poslucháča. Zaujímavú skladbu holandského avantgardistu Louisa Andriessena Workers Union (1975), prezentujúcu prísnu rytmickú štruktúru bez bližšie určeného nástrojového zloženia, vystriedajú vrcholné árie z opery Le Grand Macabre (1994) Györgya Ligetiho. Zo skladateľovej jedinej opery ich pre koncertné uplatnenie vybral dirigent premiéry opery Elgar Howarth. Protagonistkou je nemecká koloratúrna sopranistka Anna-Lena Elbert.
Do druhej časti koncertu vybrali hostia Beethovenovu Eroicu, poému o hrdinstve, jedno zo základných diel viedenského klasicizmu.

Iván Fischer

 

otvoriť