Bratislavské dychové okteto

štvrtok 29. 9. 2022 o 19:30
Malá sála Slovenskej filharmónie

Bratislavské dychové okteto

Účinkujú

Bratislavské dychové okteto
Matúš Veľas
1. hoboj
Róbert Krchniak –
2. hoboj
Jozef Luptáčik –
1. klarinet
Saša Jaško –
2. klarinet
Ladislav Práger –
1. fagot
Richard Karnok – 2. fagot
Ján Smutný –
1. lesný roh
Peter Sivanič –
2. lesný roh

Program

Ilja Zeljenka – Okteto pre dychy
Johann Nepomuk Hummel – Partita in Es
Juraj Družecký – Partita č. 4
Wolfgang Amadeus Mozart – Serenáda č. 12 c mol

Vstupné 20 €  Vstupenky

Súbor Bratislavské dychové okteto, zostavený z vedúcich hráčov dychových sekcií Slovenskej filharmónie, Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a Orchestra SND, pôsobí na našej koncertnej scéne už polstoročie. Program, ktorý ponúka, tvoria diela podunajských autorov 18. storočia doplnené o trojčasťové Okteto Ilju Zeljenku z roku 1999.

otvoriť