Quasars Ensemble

piatok 9. 10. 2020 o 16:00
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Quasars Ensemble

Koncert ONLINE + 50 osôb

ÚČINKUJÚ

Quasars Ensemble
Ivan Buffa – umelecký vedúci, dirigent

PROGRAM

Juraj Beneš – Préference
Jozef Sixta – Trio pre klarinet, violončelo a klavír
Vojtech Didi – Musica Concertino
Roman Berger – Requiem da camera
Pavol Šimai – Oh! What a Row!  p r e m i é ra

VSTUPNÉ:  20 €

Popredný komorný súbor Quasars Ensemble prichádza s ďalšou sondou do sveta originálnych ansámblových kompozícií slovenských autorov. Napokon, tri výročia a dve jubileá ponúkajú priam ideálnu príležitosť k adekvátnej generačnej retrospektíve.
Myšlienkovým ťažiskom je monumentálne vokálno-inštrumentálne Tenebrae z pera Romana Bergera, ktorého kedysi veľmi výstižne nazval spisovateľ Ivan Kadlečík „filozofickým hudobníkom“.  Hudbou tlmočí pocity ľudského utrpenia a pochybnosti o ceste, akou sa náš svet uberá.
Popri diele deväťdesiatnika Romana Bergera zaznie na koncerte aj skladba nedávno zosnulého deväťdesiatnika Pavla Šimaia, pripomenieme si nedožité osemdesiate výročie narodenia večného rebelanta Juraja Beneša a analytického konštruktéra Jozefa Sixtu. Pestrú paletu zaujímavých diel dopĺňa skladba Musica Concertino banskobystrického osemdesiatnika Vojtecha Didiho.

Ivan Buffa20180929-quasars-ensemble-promo_shooting_02

otvoriť