Quasars Ensemble

sobota 3. 12. 2016 o 16:00
Malá sála Slovenskej filharmónie

Quasars Ensemble

Účinkujúci

Quasars Ensemble
Ivan Buffa – dirigent
Bojidara Kouzmanova – husle Rok Slovenskej hudby

Program

Jozef Podprocký – Concertino pre husle a sláčikový orchester, op. 11
Ivan Parík  Videné zblízka nad jazerom pre recitátora a desať nástrojov (text: M. Haľamová)
Jana Kmiťová – Kamea pre šesť nástrojov
Dušan Martinček – Koexistencie pre sláčikové kvinteto
Jozef Malovec – Dve časti pre komorný orchester
Petra Bachratá – Frozen Colors pre klarinet, klavír, akordeón, dvoje huslí a violončelo 

VSTUPNÉ: 16 €     VSTUPENKY

Špičkový slovenský súbor Quasars Ensemble, špecializujúci sa na hudbu 20. a 21. storočia, obohatí Rok slovenskej hudby o ďalšiu sondu do sveta domácej ansámblovej literatúry. Zameranie sa na rôznorodé prejavy slovenskej hudobnej avantgardy a postmoderny odhaľuje intenzívny dialóg medzi dvomi, od seba vzdialenými skladateľskými generáciami.Pripomenutie si nedožitých 80. narodenín majstra poetickej miniatúry – Ivana Paríka, či charizmatického elegána klavírneho zvuku – Dušana Martinčeka sa prelína s jubileom jeho žiačky, prvej dámy “zátišia tónov” – štyridsiatničky Jany Kmiťovej.

Bojidara Kouzmanova, husle

Bojidara Kouzmanova, husle

Ivan Buffa, dirigent

Ivan Buffa, dirigent

Quasars ensemble

Quasars ensemble

otvoriť