Klavírny recitál – Daniela Varínska

pondelok 28. 11. 2016 o 19:00
Malá sála Slovenskej filharmónie

Klavírny recitál – Daniela Varínska

Účinkuje

Daniela Varínska – klavír 

Rok Slovenskej hudby

Program

Robert Schumann – Humoreska B dur, op. 20
Ján Cikker – Tatranské potoky, tri etudy pre klavír (1954)
Ludwig van Beethoven – Sonáta č. 32 c mol, op. 111

VSTUPNÉ: 16 €     VSTUPENKY

Slovenská klaviristka Daniela Varínska, ktorá sa v tomto roku dožíva významného životného jubilea, patrí k nesmierne disponovaným interpretom so sugestívnym prejavom a vybrúseným rukopisom. Napriek výrazným technickým danostiam sa však vyhýba prázdnemu virtuóznemu exhibicionizmu, vyhľadáva diela so závažným obsahom a filozofickým nadhľadom. V koncertnom repertoári Daniely Varínskej sa nachádzajú náročné diela sólovej, komornej i koncertantnej klavírnej literatúry. Svedčí o tom i dramaturgická zostava sólového recitálu, prinášajúca naprieč storočiami vrcholné diela klavírnej svetovej i slovenskej literatúry.

otvoriť