Vokálny koncert

sobota 26. 11. 2016 o 16:00
Malá sála Slovenskej filharmónie

Vokálny koncert

Účinkujú

Helena Becse Szabó – soprán
Eva Šušková
– soprán
Pavol Kubáň
– barytón
Jordana Palovičová
– klavír
Peter Pažický
– klavírRok Slovenskej hudby

Program

Piesňová tvorba slovenských skladateľov
Ján Móry, Štefan Németh-Šamorínsky, Ladislav Stanček

VSTUPNÉ:  12 €     VSTUPENKY

Zatiaľ čo piesňová tvorba Štefana Németha-Šamorínskeho (1896–1975) nie je milovníkom hudby neznáma, s dielami skladateľov Jána Móryho a Ladislava Stančeka sa možno stretnúť iba výnimočne. Ján Móry (1892–1978) je autorom operiet, orchestrálnych diel, zborov a desiatich piesňových cyklov. Rodák z Prievidze Ladislav Stanček (1898–1979) sa autorsky venoval na Slovensku málo frekventovanej melodráme a popri bohatej symfonickej a komornej tvorbe sa v jeho skladateľskej pozostalosti nachádza 13 opusov pre spev a klavír.

Helena Becse Szabó

Helena Becse Szabó

Eva Šušková

Eva Šušková

Pavol Kubáň

Pavol Kubáň

Jordana Palovičová

Jordana Palovičová

Peter Pažický

Peter Pažický

otvoriť