Večer slovenskej komornej tvorby

pondelok 21. 11. 2016 o 19:00
Malá sála Slovenskej filharmónie

Večer slovenskej komornej tvorby

Účinkujú

Eva Garajová – mezzosoprán
Petr Nouzovský – violončelo
Matej Arendárik – klavír
Cyril Šikula – flauta
Mucha Quartet
Rok Slovenskej hudby

Program

Ján Zach – Sláčikové kvarteto p r e m i é r a
Vladimír Godár – Sonáta na pamäť Viktora Šklovského
Miro Bázlik – Päť piesní na čínsku poéziu
Ilja Zeljenka – Zariekania pre sláčikové kvarteto

VSTUPNÉ:  12 €     VSTUPENKY

V rámci Roku slovenskej hudby patrí k jubilujúcim skladateľom aj Vladimír Godár a Miro Bázlik. Godárova Sonáta na pamäť Viktora Šklovského (1985) je venovaná pamiatke významného ruského spisovateľa, filmového scenáristu a literárneho teoretika.
Cyklus 
Päť piesní na čínsku poéziu (1960) od Mira Bázlika zobrazuje tri rôzne osudy, tri rôzne emocionálne charakteristiky opustených žien, ktoré sú zasadené medzi prológ i nezvratný epilóg. Diela oboch jubilantov lemuje Sláčikové kvarteto č. 6 Zariekania (1988) od Ilju Zeljenku a premiéra Sláčikového kvarteta slovenského skladateľa Jána Zacha, ktorý sa svojou tvorbou presadil už na festivaloch súčasnej hudby doma (Melos-Étos, Nová slovenská hudba) i v zahraničí (Saxtet vo Florencii), ale aj vo vysielaní Slovenského rozhlasu a BBC. Úspechy zaznamenal aj v oblasti scénickej hudby.

Eva Garajová, mezzosoprán

Eva Garajová, mezzosoprán

Petr Nouzovský, violončelo

Petr Nouzovský, violončelo

Matej Arendárik

Matej Arendárik

Cyril Šikula, flauta

Cyril Šikula, flauta

Mucha Quartet

Mucha Quartet

Udalosti

otvoriť