Štátny komorný orchester Žilina

nedeľa 20. 11. 2016 o 19:00
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Štátny komorný orchester Žilina

ÚČINKUJÚ

Štátny komorný orchester Žilina
Ad Una Corda
– spevácky zbor
Andrew Parrott – dirigent
Marián Šipoš – zbormajster
Tomáš Šelc – bas
Ivan Ženatý – husle
Petr Nouzovský – violončelo
Matej Arendárik – klavír

PROGRAM

Ján Levoslav Bella – Cirkevné kompozície pre hlasy a orchester
Ludwig van Beethoven – Koncert pre husle, violončelo a klavír C dur, op. 56

VSTUPNÉ:  16, 12, 8 €     VSTUPENKY

Tvorba Jána Levoslava Bellu, od smrti ktorého uplynie práve 80 rokov, má pre slovenskú hudobnú kultúru zakladateľský význam. Hoci na koncertných pódiách ožívajú jeho komorné i orchestrálne diela (napríklad symfonická báseň Osud a ideál), jeho cirkevná tvorba stále zostáva v úzadí pozornosti interpretov i koncertných inštitúcií. Pritom dvadsať rokov Bellovho pôsobenia v slovenských inštitúciách bolo zasvätených najmä liturgickej hudbe, ktorá sformovala jeho hudobné remeslo a umelecké ideály.

Tomáš Šelc

Tomáš Šelc

Ivan Ženatý (c) Alexander Trizuljak

Ivan Ženatý (c) Alexander Trizuljak

Petr Nouzovský, violončelo

Petr Nouzovský, violončelo

Matej Arendárik, klavír

Matej Arendárik, klavír

Štátny komorný orchester Žilina

Štátny komorný orchester Žilina

Ad Una Corda, spevácky zbor

Ad Una Corda, spevácky zbor

otvoriť