Mucha Quartet / Moyzesovo kvarteto

utorok 7. 10. 2014 o 19:30
Malá sála Slovenskej filharmónie

Mucha Quartet / Moyzesovo kvarteto

Účinkujúci

Mucha Quartet
Moyzesovo kvarteto

Program

Grazyna Bacewicz – Kvarteto pre štvoro huslí (1949)
Ernő Dohnányi – Sláčikové sexteto B dur  (3. verzia 1899)
Witold Lutosławski – Štyri sliezske melódie pre štvoro huslí
Hans Koessler – Sláčikové sexteto f mol

Huslisti obidvoch ansámblov siahli po skladbách pre štvoro huslí od poľských autorov: Grażyny Bacewicz, ktorá dnes už predstavuje klasiku hudby 20. storočia a Witolda Lutosławského, zakladateľa novej kompozičnej poetiky hudby minulého storočia. Sláčikové sextetá pochádzajú z pera autorov previazaných najmä s Budapešťou, Ernő Dohnányiho a Hansa (Jánosa) Koesslera – bratranca Maxa Regera. Sláčikové sextetá obidvoch majstrov sú ambicióznymi projektmi.

Pre Mucha Quartet bol jún tohto roka mimoriadne úspešný: kvarteto zvíťazilo na Súťaži komornej hudby Antonína Dvořáka v Prahe a na 10. ročníku Premio Paolo Borciani v Taliansku obsadilo druhú priečku a získalo cenu publika.
Mucha Quartet

otvoriť