Koncert operných árií a zborov – Verejná generálka

nedeľa 28. 9. 2014 o 11:00
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Koncert operných árií a zborov – Verejná generálka

Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Peter Valentovič – dirigent
Jozef Chabroň – zbormajster
Edita Gruberová – soprán
Richard Šveda – barytón

Program

Verejná generálka koncertu operných árií a zborov

otvoriť