Maďarská poézia v piesňach

sobota 27. 9. 2014 o 16:00
Malá sála Slovenskej filharmónie

Maďarská poézia v piesňach

Účinkujúci

Helena Becse-Szabó – soprán
Peter Pažický – klavír

Program

Viliam Figuš-Bystrý, Mikuláš Schneider-Trnavský, Alexander Albrecht, Ľudovít Rajter, Béla Bartók, Štefan Németh-Šamorínsky

Večer z tvorby skladateľov Viliama Figuša-Bystrého, Mikuláša Schneidra-Trnavského, Alexandra Albrechta, Ľudovíta Rajtera, Bélu Bartóka a Štefana Németha-Šamorínskeho, ktorí skomponovali piesne na texty básní Endre Adyho, Sándora Petöfiho a ďalších.

otvoriť