Slovenská filharmónia

piatok 26. 9. 2014 o 20:00
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia

Účinkujúci

Slovenská filharmónia
Emmanuel Villaume – dirigent
Jean-Yves Thibaudet – klavír

Program

Gija Kančeli – Warzone (2002)
Maurice Ravel – Koncert pre klavír a orchester G dur
Dmitrij Šostakovič – Symfónia č. 5 d mol op. 47

Hĺbavá poetika a nástojčivý výraz tvorby silnej skladateľskej osobnosti, akou je Gija Kančeli, patrí k tomu najcennejšiemu, čo vo sfére symfonizmu v 20. a začiatkom 21. storočia vzniklo. Reflexia Warzone je skvelým príkladom, v ktorom Kančeli zúročil skúsenosti nadobudnuté pri písaní siedmich symfónií. Maurice Ravel ťažil viac z hudobníckej reality než z kontemplácie. Brilantný Klavírny koncert G dur dýcha sviežou invenciou a je ukážkou virtuozity. Interpretom je Jean-Yves Thibaudet, umelec, ktorého „vystúpenie prináša radosť, jas a muzikalitu a každá nota sa v jeho podaní mení na perlu“. (New York Times)

Na záver tohto koncertu Slovenskej filharmónie pod taktovkou šéfdirigenta Emmanuela Villauma zaznie Šostakovičova Symfónia č. 5. Podľa vyjadrenia skladateľa je dielo obrazom človeka, u ktorého napriek strastiam, vnútorným krízam a nepriazni osudu vyhráva mravnosť silnej osobnosti.

otvoriť